Ga naar Klanten -> Bestellijsten en druk op Toevoegen nieuwe bestellijst


Hier kan de naam van de lijst gedefinieerd worden, klanten kunnen worden toegevoegd en de producten voor die lijst kunnen worden toegevoegd.