1. Klik op Instellingen en daarna op Levertijden.2. Klik op één van de levertijden om die aan te passen of op het blokje "Levertijd aanleggen" om een nieuw levertijd aan te maken.3. Vervolgens kun je de naam, het minimum en het maximum aantal weken, dagen of jaren aanpassen.

  • Bij eenheid kun je week, dag, maand of jaar selecteren.


4. Tenslotte klik je op het blauwe blokje "Opslaan".